Om oss

En pionjär inom sports marketing i Sverige

ISP verkar i den mixade zonen mellan näringsliv och idrottsliv där vi ser till att båda parter blir vinnare.

ISP grundades 1985 och under våra 37 år i branschen har vi varit med att utveckla sports marketing från reklam vid idrottsevenemang till att vara en helhetsleverantör till uppdragsgivare, rättigheter, klubbar och förbund.

Vi innehar idag positionen som Sveriges ledande aktör inom sports marketing. Positionen har nåtts genom att vi levererar framgångsrika och flexibla lösningar och koncept till företag, förbund, rättigheter, kunder och klubbar, genom den unika modellen ISP SURE. Vi är det enda företaget i branschen som erbjuder ett helhetskoncept genom att arbeta både med kunder, uppdragsgivare och rättigheter utifrån ett 360-perspektiv.

Vi ser kraften i idrotten både i ett kommersiellt perspektiv men också ur ett hållbarhetsperspektiv. Den kombinationen är också av yttersta vikt för att få ut maximalt av partnerskapet. Det gäller såväl rättigheter som kunder.

ISP:s syfte är:

Skapa lönsam och hållbar tillväxt för rättighetsinnehavare.

Vara värdeskapande för rättighets-
innehavare och kunder.

Visionen för ISP är:

Europas bästa partnerskapsbyrå för rättighetsinnehavare och företag.

 
Följ oss på sociala medier: