Let's win together

Spaningar från Right Trends 2022

Vi fortsätter att lyfta ut några spaningar ur Rättighetsbyråns Right Trends 2022. Rapporten tar tempen på utvecklingen av rättigheters sponsorarbete och bygger på webbintervju med Sveriges större rättighetsinnehavare.

När det gäller rättigheternas viktigaste framtidsfråga när det kommer till utveckling inom sponsring/företagssamarbeten så är hållbarhetsfrågan högaktuell för de flesta rättigheter, men utöver det spretar svaren kraftigt. Det beror enligt undersökningen på att Sveriges större rättigheter inte är en homogen grupp utan alla rättigheter befinner sig på olika ställen i sina utvecklingsresor och har därmed olika fokusområden. Det är därmed viktigt med intern förståelse kring vart man står någonstans och vad man behöver fokusera på.

Sista frågan som lyfts upp är vilka kommunikationskanaler som rättigheterna nyttjar för marknadsföring och försäljning till potentiella sponsorer. En trend som man kan se är att LinkedIn har ökat betydligt de senaste åren samtidigt som att det sker betydligt mindre bearbetning via telefon.

De vanligaste kanalerna är följande: 

  1. Personliga mail, 69 %
  2. Hemsida, 60 %
  3. Telefon, 57 %
  4. Bjuder in potentiella sponsorer till våra nätverksträffar, 51 %
  5. Nyhetsbrev, 43 %
  6. Linkedin, 40 %

Till sist kan vi konstatera att intäkter från företag (sponsring/företagssamarbeten/företagsgåvor) har ökat med 5% i snitt för rättigheterna i denna studien under 2021.

Årets studie av Right Trends 2022 bygger på intervjuer med 75 rättighetsinnehavare och har genomförts under mars och april 2022. Bland respondenterna finns många av Sveriges etablerade rättighetsinnehavare representerade. 56% av de deltagande rättigheterna kommer från idrotten, 36% från den idéburna sektorn och 7% från kultursektorn.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Länk: https://static1.squarespace.com/static/5f509d7ade82b72a3e81abe3/t/62b08c5b369eab0f9d8f4b30/1655737438672/Right+trends+2022+-+Ra%CC%88ttighetsbyra%CC%8An.pdf

 

Följ oss på sociala medier: