Let's win together

Rättighetsbyrån presenterar Right Trends 2022

Undersökningen Right Trends har genomförts nio gånger sedan 2010 och är en studie av rättigheter, för rättigheter och genomförs av Rättighetsbyrån. Den tar tempen på utvecklingen av rättigheters sponsorarbete och bygger på webbintervju med Sveriges större rättighetsinnehavare.

Vi har gått igenom årets rapport och lyft ut några intressanta spaningar. Här är del ett av två.

På frågan i vilken utsträckning man använder följande försäljningsargument till befintliga och potentiella sponsorer/partners kan vi se att de starkaste argumenten är:

  • Möjligheter för sponsorerna att visa samhällsengagemang
  • Associationsmöjligheterna med en stark rättighet
  • Exponering av sponsorns varumärke
  • Intern stolthet hos sponsorföretaget

När det gäller vilka områden som rättigheterna behöver utveckla för att öka sina sponsring-/partnerintäkter så är det framför allt två områden som sticker ut. Att mäta sponsorernas effekter är fortsättningsvis det mest centrala området för svenska rättigheter! Det blir också alltmer viktig att paketera samhällsengagemang på ett bättre sätt, någon som hade gynnat idrotten och dess sponsring.

Några andra snabba take aways från rapporten är att:

  • De rättigheter som använder analyser mer än andra har mycket större potentiella att få ökade intäkter. Rättighetsbyrån är övertygade om att rättigheter måste börja använda mer siffror och analyser i sina erbjudande.
  • Idrotten är mest beroende av sina intäkter från sponsorer. 1 av 3 idrottsrättigheter har 50% eller mer av sina intäkter från sponsring.

Årets studie av Right Trends 2022 bygger på intervjuer med 75 rättighetsinnehavare och har genomförts under mars och april 2022. Bland respondenterna finns många av Sveriges etablerade rättighetsinnehavare representerade. 56% av de deltagande rättigheterna kommer från idrotten, 36% från den idéburna sektorn och 7% från kultursektorn.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

Länk: https://static1.squarespace.com/static/5f509d7ade82b72a3e81abe3/t/62b08c5b369eab0f9d8f4b30/1655737438672/Right+trends+2022+-+Ra%CC%88ttighetsbyra%CC%8An.pdf

Följ oss på sociala medier: