Let's win together

Hållbarhet hos klubbar

Styrelseledamöter i elitklubbar i de största lagidrotterna i landet har intervjuats av Rättighetsbyrån för att komma djupare in i styrelsearbetet. Bland annat har en studie om elitklubbars styrelsearbete utifrån ett kommersiellt perspektiv gjorts.

Hållbarhet har blivit en prioriterad fråga för de flesta klubbarna och hanteras alltmer på en strategisk nivå i styrelsearbetet. Dock varierar uppfattningen om hållbarhet mellan klubbarna, där vissa ser det som en del av klubbens värdeskapande och andra som en naturlig del av dess varumärkesarbete.

Utmaningen är att implementera hållbarhetsarbetet i verksamheten och organisationen. Få klubbar arbetar aktivt med FN:s globala mål, och den sociala aspekten av hållbarhet prioriteras framför den miljömässiga. Det behövs en hållbarhetsstrategi där styrelsen och vd ansvarar för att skapa riktlinjer för klubbens hållbarhetsarbete, inklusive dess roll i samhället, vilka globala mål det ska arbeta med, hur hållbarhetsarbetet ska implementeras och vem som ansvarar för vad i organisationen.

Två nyckelpunkter från rapporten: 

• Hållbarhet bör integreras i alla aspekter av klubbens verksamhet  istället för att behandlas som en separat punkt på dagordningen. Hållbarhetsarbete kräver långsiktigt tänkande och tålamod.

• En hållbarhetsstrategi där styrelsen och vd ansvarar för att skapa riktlinjer för klubbens hållbarhetsarbete är viktigt. Det bör inkludera områden som klubbens roll i samhället, vilka globala mål det ska arbeta med, hur hållbarhetsarbetet ska implementeras, hur det ska följas upp och vem som ansvarar för vad i organisationen.

Följ oss på sociala medier: