Referenser

Sport intresserar och når många, både lokalt och nationellt. För oss har samarbetet med ISP bidragit till bra publicitet.

”Teknos AB har under de senaste säsongerna valt att med hjälp av ISP använda sport som en viktig marknadsföringskanal. Teknos vill bygga upp en starkare varumärkeskännedom och där passar sporten oss utmärkt. Sport intresserar och når många, både lokalt och nationellt. Teknos syns i positiva sammanhang och vår medverkan i dessa mediekanaler har också väckt uppskattade reaktioner från kunder och partners. För oss har samarbetet med ISP bidragit till bra publicitet och vi skulle gärna rekommendera dem. ”

– Martin Karlsson, Teknos AB

"Till en början så hittade vi lokala lösningar tillsammans, för att sedan även bygga på med nationella engagemang."

Vi på OnePartnerGroup har ett genuint intresse för marknadsföring och idrott i alla dess former. En kollega internt rekommenderade ISP Sport & Marketing som en aktör för att kunna sammanfoga våra två intressen.

Till en början så hittade vi lokala lösningar tillsammans, för att sedan även bygga på med nationella engagemang.

Vi har sedan samarbetet startade med ISP fått en uppmärksamhet på vårt varumärke som var snabbverkande i media och ett perspektiv på igenkänningsfaktor.

Vi har på kort basis blivit ett varumärke som känns igen nationellt och vi har fått ett bra nätverk att utgå ifrån. Vi är verkligen oerhört nöjda med detta än så länge. Ser fram emot en ljus framtid tillsammans med ISP och kommande samarbeten.

"Vi ville komma åt stora klubbar i Sverige. Upplägget ISP erbjuder ger oss den möjligheten i kombination med andra event som t.ex. landslag och landskamper"

Scandic har länge arbetat efter strategin att vara den självklara hotell- och konferenspartnern för svensk idrott. En strategi som gett stort genomslag i Scandics varumärke och ISP bidrar framförallt med exponering och sponsring.

Idag är Scandic dominanten i svensk idrott. De exponeras genom fina partnerskap med bl.a friidrottsförbundet, fotbollsförbundet, handbollsförbundet samt stora klubbar som IFK Göteborg och Djurgården. I samband med de stora idrottsarrangemangen blir Scandic också en naturlig mötesplats för idrottare, företagare och media. Ett möte som skapar nya relationer, affärer och möjligheter för exponering.

– Mathias Kemi, Director Sponsorship & Partnership Scandic Hotell.

"Genom sin seriositet och energi paketerar ISP ihop våra event och ser därmed till att hitta samarbete i allt större sammanhang"

ISP påbörjade samarbetet 2003 i samband med Svenska Skidspelen. Därefter utvecklades vårt åtagande till att även innefatta SM-veckan och Slottssprinten. ISPs arbete är omfattande. Vi har paketerat allt ifrån nationella och internationella paket, innehållande exponering, events och representation. Samarbetet har framförallt inneburit att större företag sökt sig till längdsporten. Effekterna av detta är givetvis ökade intäkter, men också att hela längdsporten blivit starkare som varumärke.

– Johan Sares, FD. Längdchef och marknadsansvarig Svenska Skidförbundet.

”vi har fått en bredare exponering och större effekt tillsammans med isps professionella organisation”

ISP har haft en stor roll i varumärkesbygget av Prioritet Finans. Uppdraget från Prioritet har varit att stärka engagemanget genom att utöka både de lokala och nationella samarbetena.
Inte minst genom utmaningen att utöka de lokala samarbetena utan även stärka sig inom nationell sponsring. Ex. på nya engagemang DIF Fotboll, Handbollsförbundet, Skidförbundet, Friidrottsförbundet, SM-veckan och mycket mer. Dessutom har ISP arbetat för att skapa fina affärsnätverk runt Prioritet Finans. Mötesplatser för relationer, affärer och inspiration.

Effekterna har varit stora för Prioritet Finans. Inte minst då att varumärket är vida känt långt utanför Göteborgs gränser. Varumärket i sig har också stärkts genom upplevelserna från sportens värld. Dessutom har nätverksarbetet lönat sig i mängder av nya affärskontakter och relationer.

"De har gjort så att våra intäkter och sponsring ser väldigt gott ut framöver, och det har varit ett imponerande arbete måste jag säga"

Från 2015 har ISP ett totalåtagande för Djurgården. Vi driftar hela företagssidan med allt vad det innebär: partnerskap, kommersiella rättigheter, hospitality, affärsnätverk, exponering, associationsrätt, digitala kanaler, kundvård och mycket annat. Resan började dock med en enkel och tydlig strategi. Den första aktiviteten var att bygga upp en försäljningsorganisation. ISPs anställningsprofil sökte säljare med hög kompetens och högt engagemang. Snart hade vi en driven säljavdelning på fem personer. Det dröjde inte länge innan den fick fäste på marknaden vilket var startskottet på en mycket positiv utveckling. Inte bara i termer av ökade intäkter, utan också i ny energi.

Samarbetet har gynnat Djurgården på många sätt. För det första har sponsringsintäkterna ökat rejält. För det andra har DIF utvecklats till ett vitalt och lönsamt affärsnätverk med massor av aktiviteter och events. Och för det tredje har många leverantörsavtal skrivits om till dynamiska samarbeten vilket har sänkt kostnader men samtidigt genererat intäkter. Tillsammans med en utvecklad arenaupplevelse är DIF fotboll en förening som numera arbetar i medvind. ISP ser ständigt nya möjligheter med DIF Fotboll. Detta är bara början.

– ISP har tillfört koncentrerad säljkraft med total fokusering på försäljning samtidigt som de är en del av gänget i Djurgården fotboll, säger Henrik Berggren VD DIF Fotboll.