ISP utvecklar förbund och föreningar

Alla uppdrag är unika och ingen kund är den andra lik. Därför arbetar ISP med en väl beprövad och tydlig metodik. På så sätt skapar vi trygga processer som säkerställer att vi når de önskade resultaten. Oavsett utmaning. Modellen kallar vi ISP Active. ISP Active har en tydlig målbild och metod. Men innehållet står du för. Det är din utgångspunkt, utmaning och resurs som sätter kontur på samarbetet. Det är också ditt behov som avgör omfattningen på samarbetet. Du kan anlita ISP för utvalda delar i din verksamhet. Som t.ex. att utveckla säljorganisationen. Eller så gör du som DIF Fotboll: Outsourca hela sälj- och marknadsavdelningen till ISP. Allt är möjligt.

Erbjudande förbund och föreningar

  • Strategi- och utvecklingsarbeten för en starkare verksamhet/varumärke
  • Säljutveckling (individ/organisation)
  • Sponsorsutveckling
  • Nätverk och eventpaket
  • Mediemöjligheter
  • Kommersiella möjligheter med arena
  • Utredning och utveckling av kommersiella rättigheter
"De har gjort så att våra intäkter och sponsring ser väldigt gott ut framöver, och det har varit ett imponerande arbete måste jag säga"

ISP Active

Grunden i vårt sätt att arbeta med förbund och föreningar kallar vi för ISP Active. ISP Active är en modell som är speciellt framtagen för att lyfta förbund och föreningar till nästa nivå. Modellen innehåller alla faser och moment för att nå er fulla potential.

Målbild ISP Active Vår modell för att utveckla förbund och föreningar

Genom att stärka varumärket, ekonomin och den interna energin, ökar kraften i hela verksamheten. Fördelarna sprider sig och effekterna möts i synergier på alla nivåer. Med större resurser öppnas fler möjligheter. Vilket skapar framåtanda och en positiv arbetsmiljö etc. Allt hänger samman i ISP Active.

Metod ISP Active

För att lyckas med målbilden som ISP Active sätter upp, erbjuder vi en beprövad och säker metod. Med denna som grund får du en trygg och säker resa mot målet. Metoden tar dig genom fyra steg och ISP ser till att vi kopplar samman tankar, strategier och aktiviteter på rätt sätt. ISP ansvarar också för att processen sköts med tempo och högt engagemang.

1. Nulägesanalys

Nulägesanalys gällande:

2. Strategi

Riktlinjer för att öka:

Samt se över verksamhetens kommerisiella rättigheter

3. Aktiviteter

ISP aktiverar plan:

4. Utvärdering

Utreder löpande:

Förbund och föreningar vi arbetar med

Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss